Thursday, March 19, 2015

863

Monday, March 16, 2015

862

Emisijata TV Arád ud 14.03.2015

* * *
Emisijata TV Arád ud 07.03.2015

Monday, March 09, 2015

861

860

Emisijata TV Arád - Festivála Jáku Ronkov 5


Emisijata TV Arád - Festivála Jáku Ronkov 6

Tuesday, February 17, 2015

859

858

Monday, February 16, 2015

857

Prográma „Koladnica” za Bábin denj, 
24.12.2014 g., u čarkvata Notre Dame 
ud Timišvár
Zafálem na gusp. Ján NÁKOV (Nápušova) za zápisa!